Strona główna Świat moto Samochód – aktywa czy pasywa?
Samochód – aktywa czy pasywa?

Samochód – aktywa czy pasywa?

0
0

Aktywa i pasywa to dwa podstawowe zagadnienia stanowiące bazę rachunkowości, w której każda operacja musi być zapisana na właściwych kontach księgowych. Aktywa można zdefiniować jako nabyte i kontrolowane przez daną jednostkę zasoby majątkowe, które generują korzyść ekonomiczną. Natomiast pasywa stanowią źródło finansowania majątku, które można podzielić na kapitał własny oraz zobowiązania.

Jesteśmy świadomi, że dla wielu osób kwestie związane z rachunkowością oraz finansami są niezwykle zawiłe i skomplikowane, dlatego postaramy się dziś odpowiedzieć na często zadawane pytanie, a mianowicie czy samochód to aktywa czy pasywa?

a

Aktywa

Istotnym elementem aktywów są środki trwałe, które są utrzymywane przez określony podmiot w celu świadczenia usług, bądź wykorzystania ich w procesach produkcyjnych, dystrybucyjnych oraz administracyjnych. Zgodnie z tą definicją samochód w postaci rzeczywistej, czyli pojazd wykorzystywany do realizacji zadań na rzecz firmy jest w ujęciu księgowym klasyfikowany jako rzeczowe aktywa trwałe.

a

Pasywa

Czy jednak samochody mogą być interpretowane jako pasywa? W pewnym sensie tak, ponieważ jak już wspominaliśmy, pasywami są zobowiązania, które można podzielić na długoterminowe oraz krótkoterminowe. Te pierwsze to zobowiązania przewidziane do spłaty w okresie dłuższym niż jeden rok. To kredyty, pożyczki otrzymane oraz zobowiązania z tytułu emisji dłuższych papierów wartościowych. Zgodnie z tą definicją do kategorii pasywa można zakwalifikować kredyt przeznaczony na zakup nowego samochodu.

a

Bilans

Pisząc o aktywach oraz pasywach nie można pominąć kwestii związanej z bilansem. Jest to obraz sytuacji finansowej danej firmy, który stanowi zestawienie aktywów oraz pasywów. Jest on kluczowym źródłem informacji dla analiz finansowych, a jego główną zasadą jest zachowanie równowagi pomiędzy aktywami i pasywami. Zgodnie z tą zasadą suma aktyw znajdujących się w firmie musi odpowiadać sumie jaką reprezentują pasywa. Jeżeli wiec zakupiliście auto o wartości 100 tys. złotych, które jest w całości finansowane poprzez kredyt, oznacza to, że zarówno aktywa, jak i pasywa w Waszej firmie wzrosły o wartość 100 tys. Aktywem to samochód, natomiast pasywa to zaksięgowanie kredytu na jego zakup.

SKOMENTUJ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *